A(z) SPB Befektetési Zrt. oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak. További információ

Magunkról
Bemutatkozás
Cégtörténet
Credo
Tulajdonosaink
Média
Kapcsolat
Private banking
Befektetési tanácsadás
Execution only
SPB Avant-Garde
Sovereign Card
Filozófiánk
Befektetési filozófiánk
Értékpapírok
Piacok
Letétkezelési stratégiánk
Geos
Ügyfeleink
Magánügyfelek
Private banking
Befektetési tanácsadás
Execution Only
Intézményi ügyfelek
Befektetési tanácsadás
Execution Only
Önkormányzatok
Befektetési tanácsadás
Pénzügyi tanácsadás
Banki szerződések átvilágítása
Kockázatelemzés
Pályázati tanácsadás
Információk
Ügyféltájékoztatás
Általános információk
Ügyletek előtti tájékoztatás
Szabályzataink
MIFID
ESMA
Gyakori kérdések
Hírlevél
Impresszum
Közzétételek
PSZÁF határozatok
Tulajdonosi határozatok
Forgalmazói közzétételek
Egyéb közzétételek
Kapcsolat
Jogi nyilatkozat
Értékpapírszámla egyenleg
SPB Szolgáltatások
SPB Sovereign Card
SPB Avant-Garde
HAMAROSAN... SPB Fund Selector
Nyelv
A-
A+
Divat
Egészség & Szépségápolás
Elektronika / IT
Gasztronómia
Kultúra
Otthon
Sport & Szabadidő
Utazás & Szállás
Üzleti szolgáltatások
Vásárlás
Vissza az SPB főoldalra

Önkormányzatok

SPB Befektetési Zrt.

Befektetési tanácsadás

SPB Befektetési Zrt.

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS

A független befektetési tanácsadás és termékválasztás az egyedi javaslatok és ajánlatok megfogalmazása révén új irányt mutat a banki termékértékesítéssel szemben.

A befektetési tanácsadás keretében - az SPB Befektetési Zrt. operatív feladata, hogy szakemberei mediátori szerepet töltsenek be egyfelől Ügyfeleink döntéshozói, másfelől a magyar és nemzetközi pénz - és értékpapír piac szereplői között. Mindez magába foglalja a potenciális pénzügyi és befektetési tranzakciókkal kapcsolatos információk pontos értelmezését és a döntési profilok tisztázását, különös tekintettel a kockázati aspektusokra.

 

ESZKÖZKEZELÉS - Értékpapír-befektetések, Portfoliókezelés

A Társaság által nyújtott szolgáltatások fő irányvonala a szabad pénzeszközök befektetése a magyar és nemzetközi értékpapír-piacon. A portfoliók aktív, napi szintű kezelésének célja a kamatkockázatok rövid, közép- és hosszú-távon történő menedzselése fix kamatbevételek elérése révén.

Az SPB Befektetési Zrt. tőzsdetagságán és nemzetközi partnerhálózatán keresztül biztosítja az összes eszközosztályba történő befektetés lehetőségét hazai és külföldi viszonylatban. A tőkepiacon mintegy 71 tőzsdéhez, valamint a tőzsdén kívüli piachoz (OTC) biztosítja a hozzáférést, és az alábbi értékpapír-formák megvásárlását Forint, Euró, Dollár vagy Svájci Frank alapon:

 • magyar és külföldi állampapírok
 • magyar és külföldi jelzáloglevelek
 • magyar és külföldi vállalati kötvények
 • magyar és külföldi befektetési jegyek


FORRÁSKEZELÉS - Kamat– és árfolyam fedezeti tanácsadásAz önkormányzati szektor az elmúlt időszak során a devizában denominált magas eladósodottsága következtében komoly problémákkal volt kénytelen szembenézni, a pénzpiaci anomáliák, és a jelentékeny piaci volatilitás következtében. Az önkormányzatok által felvett hitelek és a bevételek/kiadások devizaneme az esetek többségében nem azonos. A kibocsátott hosszú futamidejű önkormányzati kötvények, illetve az egyéb felvett hitelek miatt a kamatkockázat szintén jelentős. Ezeket a kockázatokat, illetve lehetőségeket tudatosan, tervszerűen kell kezelni a maximális biztonság, likviditás és hozamelőnyök kiaknázása érdekében.

A Kockázatfeltáró Tanulmányban feltárt az Intézményt érintő árfolyam- és kamatkockázatok kezelésére Ügyfeleink konkrét javaslatot kapnak, amely megfelelő pénzpiaci termék kiválasztását, és paramétereinek megjelölését jelenti.

Az információk aktualizálása és az új lehetőségek feltárása céljából a tanácsadóink folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az Intézmény hitelintézeti partnereivel és pénzügyi érdekeit szem előtt tartva vállalják konkrét javaslatok megfogalmazását az alábbi stratégiai kérdésekben is:

 • kötelezettségek teljes vagy részleges törlesztése, illetve más kötelezettségekkel történő kiváltása, refinanszírozása
 • kötelezettségek devizanemének megváltoztatása
 • Banki szerződések átvilágítása
 • változó vs. rögzített kamatterhelésű pozíciók közötti váltás
 • Ügyfeleink kötelezettségeinek szerződésszerű, biztonságos teljesítéséhez szükséges, a felmerülő piaci kockázatokkal (potenciális kamat- és árfolyammozgások) számot vető likviditási tartalékok mindenkori szintjére vonatkozó javaslattétel
 • fedezeti műveletekre vonatkozó javaslattétel


Fedezési illetve aktív pozíció felvétel esetén az SPB Befektetési Zrt. az alábbi elveket követi tanácsadási tevékenysége során, melynek célja az Intézmény likviditási és kockázati preferenciájának figyelembevételével többlet eredmény elérése:

 • az Intézmény érdekeinek szigorú érvényesítése a banki Treasury-vel szemben
 • folyamatosan aktív tanácsadás az üzletkötési periódus alatt
 • folyamatos kamatláb-előrejelzések és várakozások meghatározása, amely egyrészt tervezési biztonságot jelent, másrészt segíthet a megfelelő instrumentum kiválasztásában
 • derivatív fedezeti ügyletek végrehajtásának előkészítése
 • az ügyletek megkötését követően folyamatos után-követés és kiértékelés biztosítása.


KAPCSOLAT

 


Pénzügyi tanácsadás

SPB Befektetési Zrt.

PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS

Célunk, hogy szakszerű és minden részletre kiterjedő pénzügyi tanácsadást nyújtsunk, amellyel megvalósul az önkormányzati érdekek független és maradéktalan képviselete, akár a kereskedelmi bankokkal szemben is.

E tevékenységünk védelmet jelent az önkormányzatok számára az előre nem látható, váratlan eseményekkel szemben. Ez segíti Őket abban, hogy az önkormányzat a mindenkori gazdasági és tőkepiaci folyamatokat megismerje, a kockázatokat minimalizálja, valamint a felmerülő lehetőségeket saját előnyére fordítsa.
A pénzügyi tanácsadás keretében szakembereink az alábbi tevékenységeket végzik:

 • kötvénykibocsátás teljes körű megszervezése és lebonyolítása
 • finanszírozási tanácsadás – megtérülés tervezés
 • számlavezetési tanácsadás, versenyeztetés
 • pénzkezelési szabályzat kidolgozása

KAPCSOLAT

 


Banki szerződések átvilágítása

SPB Befektetési Zrt.

BANKI SZERZŐDÉSEK ÁTVILÁGÍTÁSAÖnkormányzati Ügyfeleink számára lehetőséget biztosítunk szerződéseinek jogi átvizsgálására (Jogi Complience). A számla, hitel - és kötvény-kibocsátási szerződések átvilágításával az önkormányzat átfogó képet kap kötelezettségeiről és a szerződések által biztosított lehetőségekről. A jogi állásfoglalás lehetőséget teremt az esetleges, az önkormányzat számára hátrányos feltételek korrekciójára, valamint arra, hogy a pénzügyi és befektetési céljait pontos és megbízható információk tudatában alakítsa ki.

KAPCSOLAT

 


Kockázatelemzés

SPB Befektetési Zrt.

KOCKÁZATELEMZÉS

Tapasztalataink azt mutatják, hogy sok esetben a döntéshozók előtt nem egyértelmű, hogy milyen típusú és mértékű kockázatokkal szembesül a vezetése alatt álló intézmény a működése során. Véleményünk szerint ennek tudatosítása rendkívül fontos a gazdasági döntések meghozatalakor.

 

A kockázatelemzési tanácsadás keretében Társaságunk a megbízó intézményre szabott Kockázatfeltáró Tanulmány elkészítését vállalja, amely az alábbiakat foglalja magába:

 • a Megbízó működése során fellépő piaci kockázatok (különös tekintettel az árfolyam- és kamatkockázatra) azonosítása és számszerűsítése
 • amennyiben lehetséges olyan számítógépes program elkészítése, amellyel - változás esetén – az aktuális kockázati kitettség azonnal kalkulálható
 • lehetséges fedezeti eszközök bemutatása, és azokból alkotott fedezeti stratégiák kidolgozása, részletes megoldási javaslatok felvetése
 • előrejelzés mind a kamatok, mind az árfolyamok várható alakulásáról, javaslatok kidolgozása
 • hosszú-távú elemzés, amely az intézmény vagyoni helyzetét vizsgálja. Ennek elsődleges célja az adósság fenntarthatóságának vizsgálata
 • olyan szituációk megnevezése, amikor a döntéshozóknak cselekedniük kell az adósság fenntarthatóságának érdekében
 • a megnevezett szituációk elkerülése érdekében konkrét stratégia kidolgozása, amely a kedvezőtlen helyzet megvalósulásának esetére forgatókönyvet biztosít
 • a Megbízó igénye alapján a pénzügyi döntések értékelése


KAPCSOLAT

 


Pályázati tanácsadás

SPB Befektetési Zrt.

PÁLYÁZATI TANÁCSADÁSAz egyes szakterületeket, mint településfejlesztés, turisztikai fejlesztések, vállalkozásfejlesztés, és projektmenedzsment, magasan kvalifikált szakemberek felügyelik az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. képviseletében.

Profitorientált vállalkozások és önkormányzatok számára a pályázati tanácsadás a következő tevékenységeket öleli fel:

 • projektek műszaki és szakmai előkészítése
 • finanszírozási alternatívák feltérképezése
 • pénzügyi tervezés
 • fejlesztési pályázatok elkészítése
 • a projektek komplex lebonyolítása
 • után-követés

A Társaság tehát nemcsak a fejlesztés előkészítését, hanem azok lebonyolítását és a monitoring-tevékenységet is vállalja. Partnereikkel közös együttműködésben lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, a műszaki ellenőri feladatokat és a teljes körű műszaki kivitelezést is. 


 

KAPCSOLAT