SPB Szolgáltatások
SPB Sovereign Card
HAMAROSAN... SPB Fund Selector
Nyelv

Információk


SPB Befektetési Zrt.

Ügyféltájékoztatás

SPB Befektetési Zrt.

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS

 

Ügyféltájékoztatás keretében az alábbi menüpontok közül választhat:

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

ÜGYLETEK ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS

 

SZABÁLYZATAINK

 

MiFID

 

ESMA

 

GYAKORI KÉRDÉSEK

 

HÍRLEVELEK

 

IMPRESSZUM

Közzétételek

SPB Befektetési Zrt.

 

KÖZZÉTÉTELEK 

 

Közzétételek keretében az alábbi menüpontok közül választhat:

 

FELÜGYELETI HATÁROZATOK

 

TULAJDONOSI HATÁROZATOK

 

FORGALMAZÓI KÖZZÉTÉTELEK

 

EGYÉB KÖZZÉTÉTELEK

Kapcsolat

SPB Befektetési Zrt.

SPB Befektetési Zrt. 


Vörösmarty tér 7-8.
Gerbeaud Irodaház
1051 Budapest

Tel: (+361) 483-2610
Fax: (+361) 483-2615

Adószám: 12517091-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-044420


AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI (cégjegyzésre jogosultak):

Parádi-Varga Tamás az igazgatóság tagja, vezérigazgató

Barabás Lajos az igazgatóság tagja, vezérigazgató helyettes
Széplaki Julianna az igazgatóság tagja, private banking igazgató

 

CÉGVEZETŐ

 

Varga Mónika gazdasági igazgató 

 

 

PRIVATE BANKING

 

Széplaki Julianna - private banking igazgató
(+361) 483-2651
e-mail: info@spbinvest.hu

 

Tonzor Péter - vezető privát bankár
(+361) 483-2652
e-mail: info@spbinvest.hu

 

Kalapos Csaba - vezető privát bankár
(+361) 483-2616
e-mail: info@spbinvest.hu

 

Rotyis József - vezető privát bankár
(+361) 483-2644
e-mail: info@spbinvest.hu

 

Szabó András Tamás - vezető privát bankár
(+361) 483-2614
e-mail: info@spbinvest.hu

 

Szkibik Éva - vezető privát bankár
(+361) 483-2656
e-mail: info@spbinvest.hu

 

Báder Andor - senior privát bankár
(+361) 483-2647
e-mail: info@spbinvest.hu

 

Szántó Ferenc - elemző
(+361) 483-2610
e-mail: info@spbinvest.hu

  

PRÉMIUM BANKING

 

Szabó Sándor - prémium banking igazgató
(+361) 483-2659
e-mail: info@spbinvest.hu

 

Berta György - senior prémium bankár
(+361) 483-2613
e-mail: info@spbinvest.hu

  

ÉRTÉKESÍTÉS


Monos Veronika - intézményi és értékesítési üzletág igazgató
(+361) 483-2657
e-mail: info@spbinvest.hu

 

Varga Előd - asszisztens
(+361) 483 2611
e-mail: info@spbinvest.hu 

 

MARKETING

 

Horváth Ádám György - marketing igazgató
(+361) 483-2641
e-mail: info@spbinvest.hu

megvagy@spbinvest.hu

megvagy@spbinvest.hu

Jogi nyilatkozat

SPB Befektetési Zrt.

JOGI NYILATKOZAT

 

 1. Bevezetés

 

Az SPB Zrt. üzletpolitikájának alapja az ügyfeleink bizalma. Kérjük az alább írtakat figyelmesen olvassa el, mivel az SPB Zrt. honlapjainak olvasójaként Önre nézve kötelezőek az itt írt feltételek. Az Internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérjük, amennyiben e feltételekkel nem ért egyet, ne látogassa weboldalainkat.

 

 1. Szolgáltatások köre

 

Az SPB Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény hatálya alatt működik, tevékenységét a PSZÁF III/73.060/2000., III/73.060-2/2001., III/73-060-7/2002. számú határozatai alapján végzi.

A fenti engedély birtokában az SPB Zrt. az alábbi befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult:

 • Megbízás felvétele és továbbítása, és megbízás végrehajtása az ügyfél javára
 • Sajátszámlás kereskedés
 • Portfóliókezelés
 • Befektetési tanácsadás
 • Pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül
 • A pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése
 • Letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése
 • A tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő, egyesüléssel és vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás
 • Jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás

 

 1. Információk

 

Az SPB Zrt. honlapján közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek az SPB Zrt. üzleti ajánlatának, üzletkötésre való felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, vagy bármely befektetési forma előnyben részesítésének. Cégünk az itt közölt információk, adatok esetleges pontatlanságai, hibái, módosulásai miatt felelősséget nem vállal. Az oldalakon feltüntetett valamennyi információ felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

Az SPB Zrt. honlapján közzétett információkat mindenkor megelőzi az SPB Zrt. által nyújtott közvetlen tájékoztatás, valamint az SPB Zrt. szolgáltatásainak hatályos feltételeit meghatározó szabályzatok és hirdetmények. Az SPB Zrt. által nyújtott szolgáltatások mindenkor hatályos feltételeit az SPB Zrt. Üzletszabályzata, Kondíciós Listája, egyéb közzétett szabályzatai és egyéb Hirdetményei tartalmazzák, melyek megtekinthetőek a honlapon, illetve az SPB Zrt. ügyfélszolgálatán.

 

 1. Adatok védelme

 

Az SPB Zrt. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. Az SPB Zrt. az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként kezel.

 

 1. Hozzájárulás reklámküldéshez

 

Az ajánlatkérő űrlapon amennyiben a "Reklámküldéshez hozzájáruló nyilatkozat" ki van pipálva a nyilatkozattevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a SPB Zrt. nyilvántartásában regisztrálja, és számára alkalomszerűen hírlevelet, illetve egyéb tájékoztatást küldjön. A nyilatkozattevő kijelenti, hogy hozzájárulása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A nyilatkozattevő bármikor ingyenesen kérheti a regisztráció megszüntetését a hírlevelekben küldött leiratkozó linkre kattintva. Ha a Reklámküldéshez hozzájáruló nyilatkozat jelölőnégyzetete ki van pipálva, a nyilatkozattevő hozzájárul az ilyen üzenetek küldéséhez saját maga számára, ha azonban a jelölőnégyzet üres, nem engedélyezi.

 

 1. Védjegyoltalom és szerzői jog

 

Az SPB Zrt. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetése, nyilvánosságra hozatala, sokszorosítása, másolása, terjesztése, átruházása - kizárólag az SPB Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

 

 1. Az Internet biztonsága – Felelősség

 

Az SPB Zrt. semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Weboldalunkon szereplő egyes hivatkozások, linkek, más weboldalakra mutathatnak. Ezen oldalak működéséért, az oldalak tartalmáért, adatkezelési gyakorlatáért az SPB Zrt. felelősséget nem vállal.

 

 1. Szerződött partnereinkre vonatkozó adatvédelmi szabályaink

 

Az SPB Zrt. bizonyos esetekben megbízhatja szerződött partnereit (például függő ügynök) esetleges kiegészítő szolgáltatások nyújtására. Amennyiben az SPB Zrt. szerződődött partnert bíz meg esetleges kiegészítő szolgáltatások nyújtásával, úgy azon partnertől is megköveteli titoktartási előírásainak betartását és azok teljesítésének ellenőrzését.

 

 1. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

 

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 

 1. Fontos webcímek Privátszférát erősítő technológiák

 

Free Privacy Enhancing Technologies 

 

Adatvédelmi információk

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Ön az SPB Zrt. honlapján a „Kapcsolatfelvétel” funkció kitöltésével és adatainak elküldésével elfogadja az alábbi feltételeket:

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az SPB Zrt. (továbbiakban: Társaságunk) tájékoztatja, hogy a megadott adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20.§ (1) bekezdése szerinti hozzájáruláson alapuló adatkezelés.

Társaságunk a tudomására jutott valamennyi adatot bizalmasan, titokként kezeli és a vonatkozó jogszabályok alapján azokat megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszi hozzáférhetővé.

 1. Az adatkezeléssel érintettek köre és az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

Az adatkezeléssel érintettek körébe azok tartoznak, akik igénybe veszik Társaságunk online kapcsolat-felvételi rendszerét. Ügyfeleinknek az online kapcsolat-felvételi rendszerben megadott adatait kizárólag Társaságunk munkavállalói – valamint a Társaságunk munkavállalójának nem minősülő azon természetes és jogi személyek, valamint jogi személynek nem minősülő egyéb jogalanyok, amelyekkel a Társaságunk polgári jogi jogviszonyt létesített (pl. függő ügynökök) – ismerhetik meg. A kapcsolatfelvétel keretében megadott személyes és kapcsolattartási adatokat Társaságunk – jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek teljesítése kivételével – nem adja át harmadik személynek.

 1. Adatbiztonság

Az SPB Zrt. mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg véletlen sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Társaságunk az adatkezelés részletes szabályait Adatvédelmi szabályzatában rögzíti.

 1. Az adatkezelés célja és időtartama

Ön a „Kapcsolattartás” fül alatti mezők kitöltésével és elküldésével hozzájárult ahhoz, hogy a személyes és az önkéntesen megadott kapcsolattartási adatait az alábbi célra felhasználhassuk:

 • gyors kapcsolatfelvétel, az Ön igényeinek felmérése egy esetleges későbbi szerződéses kapcsolat kialakítása érdekében.

Társaságunk személyes és az önkéntesen megadott kapcsolattartási adatait a fent meghatározott célok keretében, az ezen céloknak megvalósításához szükséges ideig kezeli.

 1. Az Érintett jogai és azok érvényesítési lehetőségei

5.1.   Ön az Infotv. 14. § szakasza alapján kérelmezheti a Társaságunktól:

 1. a)tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b)személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c)személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

5.2.   Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

5.2.1. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 25 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

5.2.2. Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri (kivéve ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul), ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság vagy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről értesítjük Önt. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.2.3. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Társaságunk, mint adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Társaságunk a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban esetleg továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

5.2.4. Amennyiben Ön a Társaságunk döntésével nem ért egyet, illetve ha az Társaságunk az Infotv.-ben előírt határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

Budapest, 2017.

 

 

 

Süti adatkezelési tájékoztató

 

Az SPB Befektetési Zrt. (a továbbiakban: SPB Zrt.) mint adatkezelő a https://spbinvest.hu/ (a továbbiakban: Honlap) működtetésével összefüggésben a látogatók személyes adatait a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

1.        Az SPB Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos adatai

Adatkezelő neve:                     SPB Befektetési Zrt.

Székhely:                                 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em.

E-mail cím:                              adatvedelem@spbinvest.hu

Telefonszáma:                          +36 1 483 2610

2.        Alkalmazott sütik és beállításuk

 • Amikor a látogató meglátogatja Honlapunkat, kisméretű szöveges fájlok, úgynevezett „sütik” (idegen kifejezéssel: „cookie”, a továbbiakban: „süti”) kerülnek a látogató által használt számítógépre, vagy más elektronikus eszközére (a továbbiakban: Eszköz) a látogató által használt böngészőn keresztül. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogatói beállításokat, lehetőséget adhatnak a honlap tulajdonosának, vagy harmadik személyeknek a látogatói szokások megismerésére a látogatói élmény növelésére, a látogató részére történő célzott hirdetések elhelyezésére.
 • A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A látogató bármikor vissza tudja utasítani a sütik használatát, illetve kezelheti a saját süti beállításait a Honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül. Azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy a honlap nem jelenik meg megfelelően.
 • Az alábbi linkeken keresztül a látogató megismerheti, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari) hogyan találja meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót:
 • A böngésző programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de a látogató saját böngészőjében olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az alábbi honlapon keresztül pedig a látogató további információkat szerezhet a sütik szerepéről: http://www.allaboutcookies.org/; http://www.youronlinechoices.com/hu/
 • Honlapunkon az alábbiakban megnevezett sütiket használjuk oldalaink fejlesztésére, a látogatói élmény növelésére, az oldalaink kezelésének megkönnyítése és a látogatói szokásokról való információszerzés és célzott hirdetések közvetítése érdekében.

3.        A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik

 • A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen sütik azért szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék oldalainkat és az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha a látogató bezárja a böngészőt, ezek a sütik automatikusan törlődnek az Eszközéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a látogatónak Honlapunk teljeskörű használatát.
 • A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen – személyes adatok kezelésével nem járó – munkamenet sütik az alábbiak:
 •  

4.        Google Analytics sütik

 • A Honlapunkon elhelyezett alábbi Google Analytics sütik célja, hogy (a) tájékozódni tudjunk arról, hogy mikor, hányan és hogyan látogatják a Honlapunkat, és (b) személyre szabott hirdetések kerüljenek megjelenítésre Önnek.
 • A Google Analytics analitikai sütik az alábbi sütiket foglalják magukban:

 

 • A Google Analytics marketing sütik az alábbi sütiket foglalják magukban:
 • A Google Analytics sütik használatához a látogató hozzájárulása szükséges. Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. A látogató hozzájárulása hiányában tehát ezeket a sütiket nem használjuk. A látogató a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • A Google Analytics sütikkel megvalósuló adatkezelés jellemzőiről (ideértve a kezelt adatok köréről) további tájékoztatás a Google adatkezelési tájékoztatójában érhető el:
 • A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételei az alábbi linken érhetők el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 • A látogatók saját böngészőjükben is letilthatják az összes sütit, illetve külön-külön is törölhetik az egyes sütiket, ennek módjáról további tájékoztatást az alábbi linken érnek el: https://policies.google.com/technologies/cookies,
 • A látogatóknak a fenti süti beállításokon kívül, lehetőségük van telepíteni a Google Analytics letiltó böngésző bővítményét, amely megtiltja a Google Analytics számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A bővítmény az alábbi linken tölthető le: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5.        Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 • Az SPB Zrt. a Honlap működtetéséhez kapcsolódóan a NAZZA Software Kft. (székhely: 2067 Szárliget, Ady Endre utca 35., adószám: 14109236-2-11) adatfeldolgozót veszi igénybe, amely adatfeldolgozó végzi a Honlap informatikai működtetését.
 • Az adatfeldolgozó az SPB Zrt.-vel kötött szerződés alapján, kizárólag az SPB Zrt. utasításai szerint és kizárólag a fent megjelölt céllal összefüggésben kezelheti az SPB Zrt. által átadott személyes adatokat.
 • Az adatfeldolgozó, az SPB Zrt. rendelkezése szerint legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosult kezelni, ameddig az SPB Zrt. jogosult vagy köteles az adatok kezelésére.
 • Az SPB Zrt. kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintett személyes adatainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
 • Az SPB Zrt. által igénybe vett adatfeldolgozók körének változásáról az SPB Zrt. a Tájékoztató módosításának útján, az SPB Zrt. Honlapján történő közzététellel értesíti az érintetteket.

6.        Az érintetti jogok gyakorlása

 • Azon kívül, hogy a látogató a hozzájárulását visszavonhatja, az Általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkei szerint kérelmezheti az SPB Zrt.-től, mint adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen a személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.
 • A látogató az adatkezeléssel kapcsolatos lentebb részletezett jogait az SPB Zrt. a Tájékoztatóban rögzített levelezési címére, székhelyére vagy e-mail címére küldött kérelmével, az azonosítását követően gyakorolhatja.
 • Ha az SPB Zrt.-nek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a látogató azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.
 • Az SPB Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a látogató kérelmének beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja a látogatót az Általános Adatvédelmi Rendelet 15–22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható. Az SPB Zrt. a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a látogatót. Ha a látogató elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az SPB Zrt. elektronikus úton adja meg, kivéve, ha a látogató azt másként kéri.
 • Ha az SPB Zrt. nem tesz intézkedéseket a látogató kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja a látogatót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a látogató panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Az SPB Zrt. az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha a látogató kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az SPB Zrt., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

7.        Az érintetti jogokról röviden

 • Hozzájárulás visszavonása: A látogató bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Tiltakozáshoz való jog: A látogató tiltakozhat Személyes Adatai kezelése ellen, ha a Személyes Adatok kezelése az SPB Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekén alapul, vagy ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként jogszabály lehetővé teszi.
 • Hozzáférési jog: A látogató jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az SPB Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy ezekhez a Személyes Adatokhoz, illetve a Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon, illetve azokról másolatot vagy kimutatást kaphasson.
 • A törléshez és az elfeledtetéshez való jog: Az SPB Zrt. – feltéve, hogy a törlést jogszabályi előírás nem zárja ki - a Személyes Adatot a látogató kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törli: ha azok kezelése jogellenes, ha a látogató a hozzájárulását visszavonja, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, vagy ha a törlést jogszabály, vagy bírósági/hatósági határozat előírja.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az SPB Zrt. – a látogató kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a Személyes Adatok pontossága vitatott az annak ellenőrzéséhez szükséges időre, vagy ha jogellenes az adatkezelés és a látogató a törlést ellenzi; vagy ha a látogató tiltakozik az adatkezelés ellen; illetve ha az Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott Személyes Adatokra, de a látogató a jogai védelméhez azokat igényli.
 • Adathordozhatósághoz való jog: A látogató – amennyiben Személyes Adatainak kezelése hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik – jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa rendelkezésre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.        Jogorvoslati lehetőségek

 • Az SPB Zrt. mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül az SPB Zrt.-hez fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.
 • A látogató jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha a látogató megítélése szerint a látogató személyes adatai kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a látogatót a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről a látogató bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 • A látogató jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben a látogató dönthet arról, hogy a pert az SPB Zrt. tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy a látogató szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja meg. Magyarországon a látogató a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Vissza a tetejére